MU Online Official

Giới Thiệu Người Chơi Cùng Nhận Bonus Wcoins Donate

🔥🔥🔥 HOT HOT EVENT GIỚI THIỆU NGƯỜI CÙNG CHƠI 🔥🔥🔥

Giới thiệu người cùng chơi để nhận thêm 5% Wcoins từ người giới thiệu donate thông qua banking.

Để lấy link giới thiệu các bạn đăng nhập Website theo Link

https://www.muonline2003.org/account-panel/my-referral-list

- Bước 1: lấy link để quản bá giới thiệu người chơi cùng.

- bước 2: người được giới thiệu sẽ dùng link đó để đăng ký tài khoản để chơi game.

- bước 3: khi người được giới thiệu donate thì bạn sẽ được nhận 5% trên tổng mổi lần donate.

- bước 4: vào nhật ký tài khoản để theo dõi số lượng tài khoản đã giới thiệu, và check wc nhận được.

 

*** Lưu ý: tối thiểu mỗi lần donate là 100k thì hệ thống mới ghi nhận và tự add.

Đăng 20-12-2023
Đang tải...